Judith Spruijt

Hallo ik ben Judith Spruijt en vertel graag iets over mijzelf. Als klein meisje wilde ik al het beste uit mezelf en anderen halen. Ik zag en hielp mijn klasgenootjes hoe ze beter aan de rekstok konden hangen, hoe beter te knikkeren en bij onderlinge duw of trek krachtmeting beter hun kracht in te zetten. Ik weet nog dat ik kon zien waarom het eerst niet lukte

Ik ontwikkelde me verder als vakdocent Lichamelijke Opvoeding en heb jaren bewegingsonderwijs op basisscholen en sportscholen gegeven. Honderden kinderen en volwassenen lesgegeven. Daarin heb ik leren herkennen hoe ieder, jong en oud verschillend beweegt en tegelijkertijd ook ‘is’. Hoe ze bewegen zo ‘zijn’ ze… Dat unieke dat boeit mij en geniet ik van. Ik raakte meer en meer geïnteresseerd in het individu. Ik leerde niet alleen hoe achter eenieder een unieke manier van bewegen schuilging maar ook een unieke manier waarop ze zichzelf en hun omgeving beleefden. Dit maakte mij nieuwsgierigheid naar hoe die beleving werkt, naar de relatie tussen bewegen en emoties. Zodat ik nog beter op maat kon werken.

De opleiding voor Haptotherapie heeft mij dat gebracht. Hoe ik me beter met mijzelf en met anderen kan verbinden. Ze op maat kan helpen met hun wensen en behoeftes. Door het zien van de mens als geheel in zijn denken, voelen en handelen kan ik nu mensen helpen tot de kern te komen van hun hulpvraag. 

Mijn werkwijze kenmerkt zich door in het hier en nu goed te luisteren, kijken en doorvragen. De kwaliteiten die een ieder bezit gebruik ik als startpunt om van daaruit door te ontwikkelen. Door mijn motto ‘ieder mens is prima zoals die is’ ben ik goed in het creëren van ruimte en een gevoel van veiligheid. Ik werk graag met ervaringsoefeningen zodat het nieuwe inzicht daadwerkelijk aan den lijve wordt ervaren en dus ook beter beklijft en meegenomen kan worden in de dagelijkse praktijk.


Boek een sessie met Judith